Kup produkty godz 15.00 - wyślemy je już jutro
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego mobilny.net.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.mobilny.net.pl prowadzony jest przez mobilny.net.pl Artur Chmarzyński  z siedzibą w Otwocku Małym (05-480), ul. Częstochowska 102, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5321867627, REGON 142825696 zwany dalej Sklepem.

§ 2.Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego.
 2. Konsument – klient będący osobą fizyczną korzystającą ze sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym mobliny.net.pl.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Konto - indywidualne konto Klienta stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
 6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 7. Kod Rabatowy – kod umożliwiający obniżenie ceny, którą ma zapłacić Klient za Zamówienie, zgodnie z warunkami danej promocji.
 8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępny pod adresem https://www.mobilny.net.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 9. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez konieczności wypełniania danych Klienta, dostęp do historii zamówień, dostęp do promocji i kodów rabatowych kierowanych do zarejestrowanych Klientów.
 10. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, na podstawie której Sklep świadczy Klientom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia Umowy ze Sklepem. Po akceptacji Zamówienia przez Sklep dochodzi do wykonania Umowy.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sklepu: sklep@mobilny.net.pl
 2. Numer telefonu Sklepu: 731 40 80 60 ( czynny od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7:30 do godz.15:30) 
 3. Numer rachunku bankowego Sklepu: 02 1140 2004 0000 3102 7505 9977: 43 1750 0012 0000 0000 2151 4705
 4. Adres stacjonarnego Sklepu (odbiór osobisty), ul. Częstochowska 102; 05-480 Otwock Mały

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5. Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu:
  1. określa zasady korzystania ze Sklepu;
  2. określa tryb i zasady zawierania na odległość Umów ze Sklepem;
  3. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Sklep sprzedaje produkty nowe, powystawowe, używane, odnowione, po naprawie, uszkodzone. 
 4. Ceny podane w Sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści:
  1. sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
  2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
  3. naruszających prawa osób trzecich;
  4. stanowiących stworzoną na zamówienie, spreparowaną lub nieautentyczną opinię Klienta o Sklepie lub jego towarach.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu bezpłatnej rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz zapoznać się z postanowieniami regulaminu i polityki prywatności.  Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
 2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta klienta. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta w Sklepie. 
 4. Sklep zaleca ustanowienie hasła do konta składającego się z co najmniej 8 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter).
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta. 
 6. Utworzenie konta w sklepie umożliwia poprzez panel klienta:
  1. podgląd statusu realizacji zamówień
  2. podglądu historii zakupów
  3. otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
  4. brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
  5. zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody)
  6. napisanie recenzji
  7. złożenie reklamacji
 7. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce panelu klienta lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem.
 8. Klient podając dane do Konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
 9. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
  1. zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
  2. dane Użytkownika są nieprawdziwe;
  3. podane dane nie należą do Klienta.
 10. Przed usunięciem Konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy: 

 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Do kasy” , kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w regulaminie terminie. 
 6. zamówienia można składać w każdym czasie.
 7. zamówienia są obsługiwane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-17.00.

§ 8. Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór w punkcie odbioru,
  4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wawerska 39, 05-400 Otwock.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sklepu
  4. Płatności elektroniczne
  5. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej w regulaminie.
 4. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest wyłącznie płatność z góry.

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Klient składa  Zamówienie za pomocą formularza zamówienia. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez Sklep.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku dostawy Produktu na terenie na terenie Unii Europejskiej cena zostanie indywidualnie uzgodniona przez Sklep z Klientem. 
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. 
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 12. Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze Zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu fiskalnego, Klient może złożyć reklamację. 

§ 10. Kody Rabatowe i promocje

 1. Klient, który otrzymał od Sklepu  Kod Rabatowy, może obniżyć cenę za produkt o wartość Kodu Rabatowego poprzez wpisanie kodu będącego częścią Kodu Rabatowego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wykorzystanie Kodu Rabatowego może być ograniczone warunkiem (na przykład wyłącznie dla niektórych sposobów Płatności) i jest ograniczone terminem ważności danego kuponu. Po upływie terminu, wykorzystanie Kodu Rabatowego nie będzie możliwe.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z Kodu Rabatowego mogą określać odrębne regulaminy (w szczególności regulaminy promocji ).
 4. Bez odrębnie wyrażonej zgody Sklepu  Kodu Rabatowego nie da się wymienić na inne świadczenie, w tym świadczenie pieniężne.
 5. Sklep  może oferować towary lub usługi na promocyjnych warunkach, zgodnie z odrębnym regulaminem promocji.

§ 11. Newsletter

 1. Klient może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera Sklep okresowo dostarcza Klientowi, na podany przez adres poczty elektronicznej, informacje handlowe obejmujące informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach.
 2. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły zakresu przetwarzania danych Klientów na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
 3. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
 4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w panelu klienta lub poprzez kontakt mailowy ze Sklepem.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sklepu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu - dane kontaktowe Sklepu zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
  3. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
  4. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sklepu. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu (np. za pobraniem) nie będzie akceptowany (przesyłki nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

§13. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sklepu:
  1. pisemnie na adres siedziby,
  2. za pośrednictwem e-maila, 
  3. droga telefoniczną, 
  4. za pośrednictwem panelu klienta.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 5. Sklep nie odpowiada za wady będące efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji produktu.

§ 14. Rękojmia

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Rękojmia produktów powystawowych, używanych, odnowionych, po naprawie, uszkodzonych skrócona jest do roku.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sklepu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w panelu klienta. 
 5. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. 

§15. Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją udzieloną przez Sklep (gwaranta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu.

§ 16. Rozstrzyganie sporów

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 3. W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Klientem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 17. Dane osobowe 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez mobilny.net.pl Artur Chmarzyński  z siedzibą w Otwocku Małym (05-480), ul. Częstochowska 102 (administrator danych).
 2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Panel Klienta”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w polityce prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Sklep ma  prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: 
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw
  3. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
  4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
 2. O każdej zmianie Sklep poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu